तिसऱ्या पिढीतील हे पहिले लग्न

तन्वीचे लग्न, त्याआधीची हळद, लग्न झाले दापोलीला